Munuaisterveyttä oikeilla elintavoilla

Munuaisten hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta, koska kroonisen munuaistaudin on todettu lyhentävän odotettavissa olevaa elinikää ja jo lieväänkin munuaistautiin liittyy suurentunut sydän- ja verisuonitapahtumien riski, kertoo sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Satu Mäkelä TAYS:sta videolla.

Munuaisterveyttä oikeilla elintavoilla

Offline Website Creator